Samtykke mht publisering av navn og bilder

Ved påmelding til Hallingspretten samtykker du i at ditt navn og tid offentliggjøres i deltager- og resultatlister. Disse listene legges ut på internett og kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i arrangørenes database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Påmelding innebærer videre samtykke til at eventuelle bilder av deg som arrangørtar eller får fra andre, kan publiseres på hallingspretten.no, hallingsprettens facebook-side og i annen markedsføring og reklame for skirennet, som plakater, annonser, brosjyrer m.m. Bildene vil inngå i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk. Bildene vil også kunne benyttes av, og eller videresolgt til media og andre tredjeparter.

HVA SKJER VED EN EVT AVLYSNING

Avlysning av Hallingspretten er svært lite sannsynlig. Ved evt snømangel vil målgang flyttes fra Hallingdal Feriepark nede ved Ål til høyereliggende sted, med tilhørende busstransport ned til originalt målområde. Denne busstransporten vil IKKE medføre noen tilleggskostnad for deltakerne.
Ved evt snømangel kan løypetraséen måtte modifiseres og forkortes, men det skal ekstrem snømangel eller farlige værforhold til for at avlysning skal bli aktuelt.

 

Påmeldingen er bindende, det er ingen refusjon eller overføring av startkontingenten eller betaling for andre produkter dersom du er forhindret fra å delta. Dette inkluderer forfall som følge av sykdom og skade, eller at du av andre grunner ikke kan eller ønsker å delta. Om Hallingspretten må avlyses på grunn av ekstraordinære forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll (force majeure), vil ikke startkontingenten bli refundert.

 

VIDERESALG AV STARTPLASSER: Frist for videresalg: Fredag 17. mars kl. 23.59* 

Blir du skadet, syk eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å delta i år, kan du gi bort eller selge din startplass til en annen (til pålydende pris). Du kan gjøre endringer ved å logge deg inn på «DELTAKER LOGIN». Passord og brukernavn til «DELTAKER LOGIN» finner du i bekreftelsesmailen fra Eq timing, som du mottok da du meldte deg på.