Samtykke mht publisering av navn og bilder

Ved påmelding til Hallingspretten samtykker du i at ditt navn og tid offentliggjøres i deltager- og resultatlister. Disse listene legges ut på internett og kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i arrangørenes database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Påmelding innebærer videre samtykke til at eventuelle bilder av deg som arrangørtar eller får fra andre, kan publiseres på hallingspretten.no, hallingsprettens facebook-side og i annen markedsføring og reklame for skirennet, som plakater, annonser, brosjyrer m.m. Bildene vil inngå i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk. Bildene vil også kunne benyttes av, og eller videresolgt til media og andre tredjeparter.

HVA SKJER VED EN EVT AVLYSNING

Avlysning av Hallingspretten er svært lite sannsynlig. Ved evt snømangel vil målgang flyttes fra Hallingdal Feriepark nede ved Ål til høyereliggende sted, med tilhørende busstransport ned til originalt målområde. Denne busstransporten vil IKKE medføre noen tilleggskostnad for deltakerne.
Ved evt snømangel kan løypetraséen måtte modifiseres og forkortes, men det skal ekstrem snømangel eller farlige værforhold til for at avlysning skal bli aktuelt.


Informasjon i trĂĄd med Norges SkiForbunds reglement:


• Transportutgifter tilbakebetales/erstattes ikke ved avlysning (Arrangør må leie og betale busser, sjåfører, etc uansett)

• Ved evt avlysning på tidligere tidspunkt enn renndagen
  tilbakebetales 50 % av startkontingent inkl deltakeravgift kr 20 og evt engangslisens kr 60.


• Ved evt avlysning i løpet av selve renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/eller klimatiske forhold/annen force majeure, må arrangøren beholde hele påmeldingsavgiften (Fulle utgifter har i såfall allerede påløpt for arrangørene)