Og en særlig takk rettes til 

 Takk for all hjelp

• Ål Idrettslag

• Ål utvikling

• Hallingplast

• Retura Hallingdal Renovasjon

• Ål røde kors
• G sport Ål

 Dalseide Septikservice as

• Sport 1 Geilo

• Ål kommune

• Ålingen kjøpesenter

• Hallingdølen

• Alle grunneigere